Contacts

MATERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Siedziba: 80-871 Gdańsk, ul. Okrąg 2A 

NIP 583-020-81 69

tel.:+48 58 342 18 24-26

+48 58 762 12 90 mail: biuro@materbud.pl


Oddział Warszawa:

ul. Kolejowa 340, Sadowa
05-092 Łomianki

tel.: +48 22 669 99 09
mail: materbud@materbud.pl

Zakład Produkcyjny:

ul. Górki 15
82-400 Sztum

tel.: +48 55 277 02 00
mail: biuro@materbud.pl